Kayıtlar

Ocak, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SOSYAL İNŞACILIK VE TÜRK TOPLUMU DEĞERLENDİRMESİ

Resim
Sosyal İnşacılık kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde yeni bir yaklaşımdır. Henüz yaklaşım yada kuramsal bir teori olup olmadığı ayrıca tartışılmaktadır. Sosyal inşacılık esasında sosyoloji ve psikoloji alanlarının konusu olup uluslararası ilişkiler disiplininde eleştirel bir yaklaşım olarak ele alınır.

FİNANSAL OKUR YAZARLIK

Resim
Finansal okur yazarlık tanımına baktığımızda  “ bireylerin parasını en iyi şekilde yönetmelerini sağlayan bilgiye sahip olmak ” yada “ bireylerin bütçe yapma, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri kararlarında kullanabilme becerisi ”  gibi literatürsel tanımlarla karşılaşıyoruz.