Kayıtlar

Kasım, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

LALE DEVRİ EKONOMİSİ TEKERRÜR EDER Mİ?

Resim
İktisat bilimi dediğimizde akla ilk 1786 da Adam Smith ve daha sonra David Ricardo, Jean Baptiste Say gelir. Bu kişiler Klasik İktisadın kurucularıdır, iktisat kelimesini ilk tanımlayan kişilerdir. Daha sonra 1929 da Klasik iktisat çökmüş ve yerine John Maynard Keynes'in iktisadi görüşü benimsenmiştir. Esasen benim tanımımda klasik iktisat çökmemiş, evrilmiştir, hala daha arz ve talep üzerine kurulu bir sistemde yaşadığımız göz önüne alınırsa “ çökmüş ” demek bence sert bir tanımlama lakin literatürde bu şekilde geçmektedir. Daha sonralarda günümüze kadar Neokeynesyen, Liberal, Kapitalist, Sosyalist, Karma Ekonomik görüşler olmak üzere bir çok yaklaşım gelişmiştir. 2000 li yıllar itibari ile ise İktisat ve Ekonomi tanımları birbirine girmiş, konu bilimden ziyade fon yöneticiliğine dönmüş, ana amaç kar ve zarar olmuştur. Özellikle 2009 yılından sonra ise benim tanımımca dünyada para bollaşması ile Balon Ekonomisi başlamıştır. Eksi faizler, karşılıksız para yetkisi (USD), teşfikler